Kas olete kooliks valmis?

  • Prindi

26.08.-30.09.2016
Õppige, lapsed, keeli!
Lõbusad kontrolltööd


Tegime keeleteste!
Osalesid 2.-4. klasside õpilased.