Puškini konkursi põhimäärus

Klassika – pildis, helis ja sõnas“
V PUŠKINI KONKURSS
„Ma kuulun teile, noored sõbrad, taas“ – 2011

Konkursi teema:
„Eesti Puškiniana“

 

 

Pühendatud Tsarskoje Selo Lütseumi 200. aastapäevale

Konkursi eesmärgid:
  1. avaldada konkursi osalejate loomingulised andeid.
  2. näidata kultuurilis-ajaloolist sidet Eesti ja Venemaa vahel Tsarskoje Selo lütseumi lõpetajate, kes on Eestimaalt pärit, elu ja tegevuse eeskujul.
  3. laiendada noorte teadmisi A. Puškini elust ja loomigust, kajastades tema sidet Tsarskoje Selo Lütseumi kasvandikutega Livimaalt ja Eestimaalt.
 Nominatsioonid:

  „Näitleja“
 
Pakutakse esitada monolooge, dialooge, näidata etendusi A. Puškini teostest, mis on pühendatud lütseumile, sõbradele - lütseumi kasvandikutele ja nende õpetajatele; lugeda Estimaalt pärit lütseumi lõpetajate teoseid; esitada muusikateoseid Puškini või lütseumi õpijate luuletuste põhjal.
„Näitleja“ konkursi teate peab sisaldama: teose nimetus, tegelaste arv (etenduste jaoks), osalejate ees- ja perekonnanimed, õppeasutus, klass.
Esinemine ei tohi ületada: monoloog (3 min), dialoog (5 min), etendus (7 min).
Konkursi tulemuste kokkuvõtes arvestatakse: väljendusrikkusega, diktsiooniga, näitlejameisterlikusega, teksti esitamise omapäraga, samuti kiidetakse heaks, kui valitud teos ei esine kooliprogrammis ja samuti ajalooliste rõivade kasutamine.
 
  „Polüglott“
 
Puškini teoste tõlgete esitamine (sh ka oma tõlged), mis on pühendatud lütseumile, sõbradele - lütseumi kasvandikutele ja nende õpetajatele, samuti Estimaa ja Liivimaa lütseumi õpijate luuletusi maailmakeeltes. Lisaks tõlkele luuletus peab olema esitatud ka vene keeles. „Polüglott“ konkursi teate peab sisaldama: teose esitamise keelt, osaleja ees- ja perekonnanimi, õppeasutus, klass. Luuletuse nimetus saadetakse elektroonilisel kujul koos teatega. Esenemine ei tohi ületada 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõtes arvestatakse: tõlgekeele valdamisega, hääldamisega,  näitlejameisterlikusega.
 
 „Luuletaja“
 
Oma luuletuste esitamine vabal teemal. Autor esitab ühe  teose vabas vormis koos oma andmetele osutamisega (osaleja ees- ja perekonnanimi, õppeasutus, klass). Luuletuste tekstid saadetakse elektroonilisel kujul enne konkursi alustamist. Tekste ei tagasta, neid kavatsetakse säilitada ÜlevenemaalisePuškini Museeumi fondides. Esenemine ei tohi ületada 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõtes arvestatakse: teose sisuga, kompositsiooniga, piltlikusega, värsi kvaliteediga (rütm, riim, värsimõõt)
 
„Virtuaalkunstnik“
 
On võimalik esitada 1 töö nii ühelt autorilt, kui ka autorite kollektiivilt . See võib olla nii kollaaž, kui ka joonistus graafikaredaktoris või mini-presentatsioon. Töö vormistus peab sisaldama: osalejate ees- ja perekonnanimed, õpeasutus, klass. Kõik tööd saadetakse elektroonilisel kujul (CD, DVD) või raamatukogu e-maillile JLIB_HTML_CLOAKING . Esenemine ei tohi ületada 2 min. Konkursi tulemuste kokkuvõtes arvestatakse: sisuga, teema valdamisega ja kujundliku kehastusega, loomingulise suhtumisega,  loovtööga.
 
Teate vorm:
Nominatsioon Osaleja ees- ja perekonnanimi, e-mail, õppeasutus, klass või rühm/kurss.* Õpetaja ees- ja perekonnanimi,
e-mail, telefon
„Näitleja“ - teose nimetus, tegelaste nimi;
„Polüglott“ – teose nimetus ja keel;
„Luuletaja“ – teose nimetus;
„Virtuaalne kunstnik“ -  loovtöö nimetus;
*Osaleja või õpetaja ees- ja perekonnanimi kirjutatakse täielikult vene keeles, Eesti Põhikoolist osalejate jaoks – eesti keeles.
 
Konkurside läbiviimise ajad ja kohad:
 
31 oktoober, esmaspäev
 
16:00 Nominatsioon „Luuletaja“: Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaal
17:00 Nominatsioon „Polüglott“: Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaal
 
01 november, teisipäev

Nominatsioon „Näitleja“, vanuserühmad 1-3 ja 4-8 kl.:
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ (Majakovski 7) üritustesaal
16:00 Monoloogid 1-8 klass
17:00 Dialoogid, etendused, muusikalsed esindused jms. 1-8 klass
 
02 november, kolmapäev 16:00
Nominatsioon „Näitleja“, vanuserühm alates 9. kl.:
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ (Majakovski 7) üritustesaal
 
03 november, neljapäev 16:00

Nominatsioon „Virtuaalne kunstnik“: Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaal
 
04 november, reede 16:00

Konkursi tulemuste kokkuvõte, osalejate autasustamine:
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ (Majakovski 7) üritustesaal
 
Žürii likmed:
Ülevenemaalise Puškini Museeumi spetsialistid – Ekaterina Dobrovolskaja ja Irina Luzinova (Sankt-Peterburg, Venemaa)
Sillamäe Vene Kultuuriseltsi esimees – Tatjana Oseptsova
Ajalehe „Sillamäeski Vestnik“ toimetaja – Liidia Tolmatševa
Korrespondent, Sillamäe Keskraamatukogu nõukogu liige - Vitali Škola
Sillamäe Linna Haridus- ja Kultuuriosakonna peaspetsialist – Nadežda Skatško
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ töötajad  - Natalja Jermakova ja Jüri Romanov
Sillamäe Linna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad – Tatiana Borisova, Svetlana Kovalskaja, Elena Nevskaja
 
Lisainformatsioon

3924638 – Irina Zamarina   
3924635 – Tatiana Borisova   
raamatukogu kodulehekülg: www.slib.ee

Konkursi toetavad Sillamäe Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu, Sillamäe Vene Kultuuriselts, Ülevenemaaline Puškini Museeum (Sankt-Peterburg, Venemaa)
Infotoetus: ajalehed „Sillamäeski Vestnik“, „Kurjer“, „Infopress“