Andmebaasid

 • Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas - registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.
 • Eesti ajakirjanduse bibliograafia (20.saj. I pool) - sisaldab artikleid vanemast perioodikast, koostajaks Eesti Kirjandusmuuseum.
 • ISE - Eesti artiklite andmebaas "Index Scriptorum Estoniae ISE", mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele.
 • KODULUGU - Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga.
 • EBSCO - sisaldab artiklite täistekste sotsiaal-, humanitaarteaduse, äri ja meditsiini valdkondades. Andmebaas on kättesaadav raamatukogu vahendusel - kasutajatunnuse ja parooli saate Sillamäe Keskraamatukogu lugemissaalist.
 • DEA - Digiteeritud eesti ajakirjad. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.
 • DIGAR - Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatav digitaalne arhiiv.
 • EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, mis hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.
 • ISIK  (isikuandmebaas) - Eesti biograafiline isiku- ja pseudonüümide andmebaas, koostaja Eesti kirjandusmuuseum.
 • Eesti rahvaluule andmebaasid - kogutud tekste eesti folkloorist. Andmed vanasõnade, kõnekäändude, mõistatuste, rahvakalendri tähtpäevade jms kohta.
 • Estonica - Eesti Instituudi koostatav võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, majandusest jne.
 • VEART - andmebaas erinevates riikides ilmuvate väliseesti ajalehtede ja olulisemate ajakirjade artiklitest.
 • Lasteluule andmebaas - andmebaas avab Eestis ilmunud luulekogusid, annab võimaluse leida luuletusi erinevatel teemadel, koostaja Tartu Linnaraamatukogu.
 • Eesti õigusbibliograafia - õigusalaste artiklite biograafiline andmebaas, koostaja Eesti Rahvusraamatukogu.
 • Riigi Teataja - Eesti õigusaktide täistekstandmebaas.
 • VAU - virtuaalne uurimissaal, koondab Eesti arhiivide andmebaase, muuhulgas sisaldab kasulikke viiteid suguvõsauurijaile.
 • Parlamentarism - kajastab alates 1991. aastast Eestis leiduvat kirjandust parlamentarismist ja Eesti parlamentaarse süsteemi kohta välismaal ilmunud kirjutisi.
 • TEA e-Entsüklopeedia - andmebaas on kättesaadav raamatukogu vahendusel - kasutajatunnuse ja parooli saate Sillamäe Keskraamatukogu lugemissaalist.