Käitumisreeglid

Raamatukogu külastades on vaja järgida eriolukorra ohutusjuhiseid

RAAMATUKOGU ON AVATUD
Arvestama peab mitmete piirangutega nii eriolukorra perioodil kui selle järel.
Raamatukogu külastades on vaja järgida eriolukorra ohutusjuhiseid

  • Raamatukogu külastuste eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2 reeglit (v.a perekonnad).
  • Kaitsemaskide kasutus on tungivalt soovituslik.
  • Külastajal  on  kohustus  käsi  desinfitseerida enne  ja  pärast väljaannete ning arvuti kasutamist.
  • Eelregistreerimine Viru raamatukogus  tel 39 74165 / e-post JLIB_HTML_CLOAKING , Kalda raamatukogus tel 39 74138 / e-post JLIB_HTML_CLOAKING .
  • Raamatukogu  tagab  internetiarviti  kasutajale võimalused  desinfitseerida  enne kasutust avalikud interneti arvutid, töövahendid (arvuti ekraan, klaviatuur, hiir) ja teised pinnad. 
  • Raamatukogul   on   õigus   haigussümptomitega   külastajat  hoonesse    mitte  lubada.
Avamise päeval raamatukogu külastas 298 inimest